FIREMNÉ JAZYKOVÉ KURZY

 

 • individuálne so zameraním a témami podľa požiadiek klienta
 • malé skupiny s maximálnym počtom poslucháčov 6

ZAMERANIE KURZOV

Pracovná a obchodná angličtina / nemčina
 • marketing
 • manažment
 • ľudské zdroje
 • pracovné stretnutia
 • finančný jazyk
 • rokovania
 • prezentácie
 • písomné zručnosti
 • medzinárodná komunikácia
Odborná a všeobecná angličtina / nemčina
 • právny, technický jazyk
 • spoločenská angličtina /nemčina
Každodenná komunikácia v angličtine / nemčine
 • výmena názorov
 • diskusie
 • práca vo dvojici
 • emailová korešpondencia…

Cena kurzov dohodou.
Vstupné elektornické testy, zhodnotenie jazykovej úrovne a výstupné testy sú samozrejmosťou.