ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

VEKOVÁ KATEGÓRIA: deti a juniori

V ponuke sú najmä letné prázdninové pobyty s bohatým športovo-kultúrnym programom a exkurziami po výučbe v letných centrách škôl.

Medzi špecializované letné kurzy patria napríklad:

 • Jazyk a vodné športy
 • Jazyk a jazdenie na koňoch
 • Jazyk a tenis
 • Jazyk a tanec
 • Jazyk a futbal
 • Jazyk a golf
 • Jazyk a maľovanie

Rodinné programy v Londýne, deti od 7 rokov, dieťa aj rodič môžu mať každý svoj kurz súbežne a po výučbe spoločenský a športový program, spoločné ubytovanie.
Počas výučby je dôraz na komunikáciu, prácu vo dvojiciach, učitelia používajú okrem učebných materiálov aj doplňujúci program: hry, spev, filmy.
Deti a mladší juniori sú vo voľnom čase pod dozorom kvalifikovaného tímu a ubytovanie je podľa veku buď priamo v kampuse , v rezidenciách alebo rodinách. Letné prázdninové pobyty nezabúdajú okrem štúdia na šport, zábavu, zážitky a spoznávanie miestnych krás a pamätihodností.

Starší juniori si môžu k hodinám angličtiny pribrať workshopy so zameraním na:

 • Módu
 • Umenie
 • Dizajn
 • Šport
VEKOVÁ KATEGÓRIA: staršia mládež a vysokoškoláci

Kurzy sú určené pre samostatnú staršiu mládež a vysokoškolákov, ktorí sa potrebujú zdokonaliť v danom jazyku v letných mesiacoch alebo kedykoľvek po celý rok, krátkodobo alebo aj dlhodobo.
Mladí ľudia môžu študovať od 2 týždňov, sami si nastavia počet hodín do týždňa, od 15 po 35, ku kurzu si môžu objednať aj individuálne hodiny, ktoré sú zamerané na odbornú jazykovú oblasť podľa ich výberu. Od 18 alebo 21 rokov sa môžu zúčastniť odborných kurzov v miniskupinách.

Lokality:

 • Hlavné mestá (napr.: Londýn, Dublin, Edinburgh, Viedeň, Berlín, Paríž, Madrid, hlavné mestá štátov USA, ďalej Wellington, Ottawa,…)
 • Väčšie a menšie mestá (napr.: Brighton, Bournemouth, Oxford, Cambridge, Mníchov, Hamburg, Barcelona, Sydney, Melbourne, Perth, Vancouver, Calgary, Boston, Toronto, Auckland,…)
 • Rekreačné a oblasti tiché vidiecke lokality (napr.: Eastbourne, Hastings, Ilfracombe, Miami, Tampa, Honolulu, Antibes, Nice,…)

Najrozšírenejšie kurzy:

 • Všeobecný jazyk
 • Spoločenský jazyk
 • Biznis jazyk
 • Jazyk pre prácu
 • Odborný jazyk
 • Príprava na medzinárodne uznané skúšky
VEKOVÁ KATEGÓRIA: dospelí

Kurz vám vyberieme na mieru podľa vašich požiadaviek (malé skupiny, starší dospelí, špecializované kurzy,…)
Najrozšírenejšie kurzy:

 • Všeobecný jazyk
 • Spoločenský jazyk
 • Odborný jazyk
 • Jazykové kurzy pre manažérov